Náš cíl
Pomůžeme vám najít a získat podporu v udržení abstinence od návykových látek a lépe zvládat důsledky takového jednání. Lidé, kteří potřebují podporu v řešení a zvládaní problémů způsobených závislostmi jsou v každém městě a vesnici. Církve i jednotlivci mohou být významnou součástí pomoci těmto lidem.  Vyškolíme vás, abyste byli schopni pomoc realizovat ve svém okolí. 

Jak pracujeme?

Šance udržet si abstinenci, dobré vztahy a spokojený život je mnohem vyšší u lidí, kteří nejsou v boji se svými problémy sami, ale hledají podporu u druhých. Díky podpoře najdete odpovědi, jak se vypořádávat s touhou po návykové látce, zjistíte jaké situace tyto touhy vyvolávají a jak se jim vyhnout, jak zvládat hněv, zklamání a jiné pocity, jak být podporou jeden druhému. 

Ne všichni závislí jsou schopni nastoupit do dlouhodobých léčebných programů. Také mnoho lidí po léčebném programu potřebuje další podporu. Zároveň velmi často samotní rodiče či partneři závislého potřebují pomoc zvládnout následky života se závislým. Princip podpory vychází ze společného setkávání lidí, kteří chtějí řešit společně své problémy, které je ovládají.
 
Pokud nenajdete ve svém městě nebo okolí podpůrnou skupinu, můžete požádat o individuální podporu a poradenství na  stránkách www.propojenagenerace.cz, kde najdete help-linku a online podporu.

Naše hodnoty
Nenarušíme vaše soukromí a anonymitu, pokud vy sami nebudete chtít o sobě mluvit,  nebudeme informace o vás vynášet a říkat druhým lidem, a to ani vašim blízkým, je to jen na vás, co během setkání řeknete a co ne, víme, že chcete své problémy vyřešit, ačkoli to pro vás není jednoduché, chceme abyste se cítil bezpečně. Email

odpovíme hned jak to půjde

Telefon

Po-Pá. 14:00- 15:00

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR.  DARUJ

Made with ‌

HTML Code Creator