Náš cíl
Chceme pomoci církvím a jednotlivcům vytvořit prostředí, kde lidé, kteří si chtějí udržet svobodu od závislosti nebo problémů,  které je ovládají, najdou a získají podporu v tomto úsilí.  Šance udržet si abstinenci, dobré vztahy a spokojený život je mnohem vyšší u lidí, kteří nejsou v boji se svými problémy sami, ale hledají podporu u druhých. Díky podpoře lze najít odpovědi, jak se vypořádávat s touhou po návykové látce, zjistit jaké situace tyto touhy vyvolávají a jak se jim vyhnout, jak zvládat hněv, zklamání a jiné pocity. Naší snahou je vyškolit lidi, kteří budou schopni takovouto podporu nabízet a realizovat. 

Jak pracujeme?

Ne všichni závislí jsou schopni nastoupit do dlouhodobých léčebných programů. Také mnoho lidí po léčebném programu potřebuje další podporu. Zároveň velmi často samotní rodiče či partneři závislého potřebují pomoc zvládnout následky života se závislým. Princip podpory vychází ze společného setkávání lidí - podpůrných skupin, kteří chtějí řešit společně své problémy, které je ovládají.
 
Pokud nenajdete ve svém městě nebo okolí podpůrnou skupinu, můžete požádat o individuální podporu a poradenství na  stránkách www.propojenagenerace.cz

Naše hodnoty
Nenarušíme vaše soukromí a anonymitu, pokud vy sami nebudete chtít o sobě mluvit,  nebudeme informace o vás vynášet a říkat druhým lidem, a to ani vašim blízkým, je to jen na vás, co během setkání řeknete a co ne, víme, že chcete své problémy vyřešit, ačkoli to pro vás není jednoduché, chceme abyste se cítil bezpečně. Email

odpovíme hned jak to půjde

Telefon

Po-Pá. 14:00- 15:00

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR.  DARUJ

Start a free web page with Mobirise