Kroky k založení podpůrné skupiny

1

KONTAKTUJ NÁS

Naučte se, jak pomáhat lidem, kteří se potýkají nejen se závislostí, ale i s životními problémy, od těch, kteří mají zkušenosti a nadšení učit ostatní. Dáme vám mentoring a podporu pro rozvoj služby podpůrných skupin Living Free ve vaší církvi nebo komunitě. 
2

PROJDI TRÉNINKEM

Jakoukoli službu není možné začít bez trénovaných lidí. Tréninkem získáte potřebné informace, ověříte si, zdali je umíte využívat v praxi a v neposlední řadě zjistíte něco o sobě, jaké jsou vaše silné stránky, limity, schopnost spolupráce, zvládat vlastní frustraci a osobní nevyřešená témata. Součástí tréninku je dlouhodobá podpora ze strany Living free. 
3

VYTVOŘ TÝM

V týmu se mnohem lépe dělají rozhodnutí, hledají cesty k tomu, co je potřeba udělat, aby bylo možné službu realizovat. Zároveň v týmu probíhá lépe vyhodnocování služby a jejích aktuálních potřeb. Služba lidem vyžaduje velkou míru osobní energie, kde vzájemná podpora v týmu je "existenčně" potřebná. 
4

ZAČNI S PODPOROU

Vyber adresně komu chceš pomoc nabídnout, oslov je a dej místo a termín prvního setkání. 

- Mnoho závislých lidí, kteří byli v léčebných programech, stále potřebují podporu k životu bez závislosti. 
- Většinou mají stále výzvy a potíže, které potřebují zvládat.
- Podpora je nejlepší prevencí před návratem k závislému jednání.
- S podporou a praktickou pomocí lze problémy lépe zvládnout.
- Sdílení osobních výzev vede k novým pohledům a řešením.

Podpůrné skupiny přináší:

Bezpečí  – v bezpečném prostředí je mnohem snazší se otevřít, vyjádřit svoje selhání, strach, stud, hněv, atp.
Oporu     –  vzájemná praktická podpora dodává energii a smysl v rozhodnutích potíže překonat.
Náhled    – je snažší zvládat situace a vlastní problémy díky zkušenostem, radám a nápadům druhých.Email

odpovíme hned jak to půjde

Telefon

Po-Pá. 14:00- 15:00

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR.  DARUJ

Build a site - Find more