Podpůrné skupiny

Na skupinách společně probíráme různá témata, která se vážou k zaměření skupiny, kterou jste si vybrali. Významným prvkem setkání, je společné porozumění tématům v souvislosti s vašimi potížemi. Vedle obecných principů jsou na skupině využívány biblické příběhy, které pomáhají nacházet praktická východiska. 
Mobirise Website Builder
Udržení abstinence od drog

Skupina je zaměřena na porozumění toho, jaké konkrétní důsledky mělo užívání drog na život, a na které oblasti je potřeba se zaměřit. 

Mobirise Website Builder
Udržení abstinence od alkoholu

Skupina vychází z principů 12 kroků, které je potřeba udržet, aby si člověk udržel abstinenci. 

Mobirise Website Builder
Život se závislým

Skupina je pomocí těm, kteří dlouhodobě žijí nebo žili se závislým člověkem. Je zaměřena na porozumění tomu, jaký vliv to mělo na jeho život, a které oblasti života potřebují obnovu. 

Mobirise Website Builder
Růst ke svobodě

Pro mnoho lidí je zklamání, které prožili v minulosti překážkou k vnitřní svobodě. Setkání pomůžou odhalit tyto překážky, a to jak je můžeme odstranit. 

Mobirise Website Builder
Vyrovnání se s násilím v rodině

Mnoho lidí si nedokáže udržet zdravé vztahy. Sami žili v prostředí násilí, psychického nebo fyzického zneužívání. To mělo vliv na jejich sebevědomí, jednání, emoce. Skupiny pomáhají překonat minulost a najít nové způsoby, které pomohou s budováním dobrých vztahů. 

Mobirise Website Builder
Porozumění depresi

Deprese provází v různých etapách života mnoho lidí. Je jednou z nejčastějších nemocí. Porozumění těmto stavům a získání podpory může významně ulehčit život s depresí. Skupina nenahrazuje lékařskou péči, ale doplňuje ji o podporu.

Mobirise Website Builder
Poruchy příjmu potravy

S poruchami příjmu potravy se často váží problémy s identitou, sebepřijetím, touhou dosáhnout úspěch. Skupina pomáhá identifikovat příčiny a zaměřuje se na zdravé zdroje identity a přijetí. Nenahrazuje lékařskou péči, která je v mnoha případech životně nezbytná. 

Mobirise Website Builder
Finanční svoboda

Strach o zabezpečení, touha mít se dobře, porovnávání se s okolím, často vedou lidi do dluhové pasti. Skupina je zaměřena na porozumění toho, jak v oblasti financí fungujeme a jak si udržet dobrý zajištěný život. 

Mobirise Website Builder
Zvládání hněvu

Pokud je hněv převládající emocí v našem životě, je to jako být v otroctví. Ovlivňuje vše, vztahy, rozhodování, udržení zaměstnání. Skupina je zaměřená na porozumění odkud hněv pramení a jak jej v konkrétních situacích zvládat. 

Email

odpovíme hned jak to půjde

Telefon

Po-Pá. 14:00- 15:00

© Copyright 2023 Teen Challenge Int. ČR.  DARUJ

Site was designed with Mobirise